Dagens Philosoph : Filosoffer

05:58:08
05:58:08

Planlagte og implementerede

Liste :Philosopher
Videnskabsfolk
WEB site :https://www.gadekrydset.dk/Alamank/Philosopher/
Opdateret: 19/05 2024 - Filstørrelse: 10.1 kbt.

Indholdsfortegnelse :


    Nedenstående tekst består af ialt: 114 afsnit

[] Abelard,
[] Anselm af Canterbury, (1033-1109) blev født i Aosta i Italien.
[x] Thomas Aquinas, (ca.1225-1274) blev født på borgen Roccasecca ved Napoli.
[] Hannah Arendt 1906-1975, en tysk politolog og filosof af jødisk afstamning.
[x] Aristarchos af Samos ca. 310-230 f.Kr., græsk matematiker og astronom, som fandt frem til, at Jorden ikke er flad men en globe han opstillede et heliocentrisk verdensbillede, dvs. med Solen i centrum.
[] Aristoteles (384-322 f.Kr.)
[] Arkimedes
[] Augustinus, Aurelius (354-430 e.v.t.) blev født i Thagaste i Nordafrika.
[] Aurelius, Marcus (121-180 e.v.t.)
[] Averröes,
[] Bacon, Francis, of Verulam (1561-1626)
[] Bacon, Roger (ca. 1214-1294)
[] Bentham, Jeremy (1748-1832)
[] Bergson, Henri
[] Berkeley, George (1685-1753)
[x] Niels Bohr Fysiker, Professor (1885-1962), Atommodellen, Kvantefysik mv.
[x] George Boole, (1815-1864) matematisk logik, dvs. den logik, som vor tids »computersprog« bygger på.
[] Robert Boyle, (1627-1691)
[] Boëthius, Anicius Manilius Severinus (ca. 480-524 e.v.t.)
[] Tycho Brahe
[] Buddha,
[/] Sophus Claussen, Dansk maler, kvindesagen, Tines morfars fætter
[] Chrysippos fra Soloi, (281-208 f.v.t.)
[] Comte, Auguste
[] Nicolas de Condorcet, født 17. september 1743
[] Cusanus, Nicolaus
[x] Charles Darwin, (1809-82)
[] Demokrit
[x] René Descartes (1596-1650) Cogito ergo sum "Jeg tænker, derfor er jeg
[] Dewey, John
[] Diderot, Denis
[x] Diogenes
[/] Djwhal Khul, Den tibetanske mester
[x] Albert Einstein IQ: 160
[] Ellehammer, Dansk opfinder og flyve-entusiast, Michaels Grand3 fætter
[x] Deter Enkeltmand,
[] Epikur, (år 341 – 270 f.v.t.)
[x] Epiktet (født ca. 55, død ca. 135) var en romersk stoisk filosof.
[x] Eratosthenes fra Kyrene, 276 - 194 f.v.t., beregner Jordens omkreds
[] Euclid
[] Leonhard Euler, Gauss-integral, Eulers formodning, Eulers firkantet identitet, Cauchy–Euler-ligning, Eulers tal e=2,7... med flere
[] Fichte, Johann Gottlieb
[] Foucault, Michel
[] Freud i Østrig,
[] N.F. S. Grundvig, Salmedigter, biskop, filosof
[x] C. F. Gauss, astronom, matematiker og geodæt
[] Goethe, var en stor poet - pøt
[x] Grundtvig, var også en stor poet. Dejlig er den himmel blå, Et barn er født i Betlehem
[] Habermas, Jürgen
[] Georg Wilhelm Friedrich Hegel
[x] Gustave Courbet, skaberen af "Realismen"
[] Stephen Hawking, Space theoretican
[] Heidegger, Martin
[] Heraklit
[] Herder, Johann Gottfried
[] Hobbes, Thomas (1588-1679)
[] Horkheimer, Max
[x] Holger Bech Nielsen
[] Hume, David (1711-76)
[] Husserl
[] Ingersoll, Robert G.
[x] James Clerk Maxwell
[] Jung i Schweiz
[] Immanuel Kant, (1724-1804) blev født i Königsberg, (det nuværende Kaliningrad).
[] Lord Kelvin
[] Khoa Nhut Nguyen
[x] Søren Kierkegaard,
[x] Konfutse, Kon-fut-se, Kong Fuzi,
[] Kuhn, Thomas (1922-96)
[] Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716) blev født i Leipzig.
[x] Inge Lehmann, dansk seismolog, omkring 1936
[] Locke, John (1632-1704)
[] Lysias taleskriver
[] Machiavelli, Niccolò
[] Karl Marx,
[] Mill, John Stuart
[] Montesquiéu
[x] Isaac Newton, (1642-1727)
[x] Friedrich Nietzsche, i Tyskland,
[x] William af Ockham, Ockhams ragekniv (Ockhams Razor)
[] Paine, Thomas
[] Panaitios fra Rhodos, (180-110 f.v.t.)
[] Parmenides fra Elea,
[x] Blaise Pascal, (1623-1662)
[x] Platon,
[] Piet Hein, Dansk Pøt (poet), filosoph og opfinder
[] Plotin, (205-270 e.v.t.) blev født i Lykopolis i Ægypten.
[] Popper, Karl R. (1902-94)
[] Porfyr, (ca. 234-304 e.v.t.) stammede fra Tyros.
[] Poseidonios fra Apamea, (135-51 f.v.t.)
[] Proklos, (412-485 e.v.t.)
[] Ptolemaios, Ptolemæus
[x] Pythagoras
[x] Jean Richer, Astronom
[] Bernhard Riemann (1826-1866) Primtal, IQ Score 180, født 17. september 1826
[] Rousseau, Jean-Jacques
[] Russell, Bertrand
[] Ole Rømer
[x] Jean-Paul Sartre, (1905-80) Frankrig,
[] Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph
[] Schiller,
[] Schopenhauer, Arthur
[] Smith, Adam
[/] Sokrates (470-399 f.Kr.)
[] Spinoza, Baruch
[x] Albert Schweitzer,
[] Sørlander, Kai
[] Tertullian, Quintus Septimus Florens (160-220) blev født i Karthago i Nordafrika.
[x] Thales fra Milet, var den (aller?)første filosof
[] Voltaire,
[x] Ludwig Wittgenstein,
[] Leonardo da Vinci,
[] Zenon fra Kition, (ca. 333-262 f.v.t.)
[] H.C. Ørsted

Philosopher i databasen:

Albert Einstein
Albert Schweitzer
Aristarchos af Samos
Blaise Pascal
Charles Darwin
Deter Enkeltmand
Diogenes
Djwhal Khul
Epiktet
Eratosthenes
Friedrich Nietzsche
Gauss
George Boole
Grundtvig
Gustave Courbet
Holger Bech Nielsen
Inge Lehmann
Isaac Newton
James Clerk Maxwell
Jean Richer
Jean-Paul Sartre
Kierkegaard
Konfutse
Lord Kelvin
Niels Bohr
Platon
Pythagoras
René Descartes
Sokrates
Sophus Claussen
Thales fra Milet
Thomas Aquinas
William af Ockham
Wittgenstein
filosoffer


Andre emner :
Philosopher
Planeterne
Science


Anvendt kilde materiale:

Den Store Danske
Google
Wikipedia
SpadeManns
Geniuses Club
W3schools
Fysik Historie dk
Omnologen

Det dynamisk skiftende indhold på denne side er sammensat af bearbejdet materiale, der fortrinsvis er inspireret af fakta fra ovenstående links. Disse links er i sig selv og i høj grad spændende og anbefalelsesværdig læsning.
Jeg påberåber mig således ingen former for ophavsret over nærværende materiale.
Jeg takker hermed for inspiration. :-)
M. Due 2024

Referencer til andre Philosopher:

Albert Einstein
Albert Schweitzer
Aristarchos af Samos
Blaise Pascal
Charles Darwin
Deter Enkeltmand
Diogenes
Djwhal Khul
Epiktet
Eratosthenes
Friedrich Nietzsche
Gauss
George Boole
Grundtvig
Gustave Courbet
Holger Bech Nielsen
Inge Lehmann
Isaac Newton
James Clerk Maxwell
Jean Richer
Jean-Paul Sartre
Kierkegaard
Konfutse
Lord Kelvin
Niels Bohr
Platon
Pythagoras
René Descartes
Sokrates
Sophus Claussen
Thales fra Milet
Thomas Aquinas
William af Ockham
Wittgenstein